Ravnopravna šansa za zaposlenje

Ukoliko sa jedne strane imamo ljude koji su aktivniji u potrazi za poslom, a sa druge strane tržište koje je otvorenije za prijem “teže zapošljivih” grupa, verujemo da sigurnim koracima idemo ka većem broju zaposlenih kandidata iz pomenutih grupa i samim tim smo korak bliže potpunoj poslovnoj inkluziji.

Saznajte više!

PROJEKAT POSLOVNA INKLUZIJA

Kompanije ManpowerGroup i Assert International pokrenule su projekat „Poslovna inkluzija“, koji ima za cilj evaluaciju i osnaživanje za zaposlenje teže zapošljivih grupa putem edukativnih radionica, alata procene i preporuka za pozicije u skladu sa celokupnim programom samog projekta.

Putem pružanja besplatnih programa za procenu, fokusiranih na snage, i digitalnih radionica koje imaju za cilj sticanje dodatnih veština i znanja, usmerenih na kompetentno konkurisanje za zaposlenje, ovaj program promoviše ravnopravnost pri zapošljavanju i doprinosi zapošljivosti učesnicima istog.

Ciljevi


Osnažiti za zaposlenje

učesnike projekta, odnosno osvestiti njihove snage i potencijale i unaprediti veštine i znanja za traženje i prijavljivanje na posao.

Poboljšati informisanost

kako učesnika programa tako i lokalne poslovne javnosti o mogućnostima i benefitima zaposlenja teže zapošljivih grupa.

Promovisati ravnopravnost

pri zapošljavanju i doprineti samom zapošljavanju učesnika projekta.

PARTNERI I PRIJATELJI