POSTANITE PARTNER

Na osnovu svojih kapaciteta i preferencija, partneri i prijatelji projekta, mogu biti uključeni u više različitih aktivnosti koje im stoje na raspolaganju. Nakon razgovora sa CSR koordinatorom kompanije ManpowerGroup, partneri mogu izraziti zainteresovanost za jednu ili više predloženih aktivnosti i dogovoriti dalje korake.

Ukoliko partneri smatraju da postoje dodatne aktivnosti, koje mogu doprineti kvalitetu projekta i podršci ciljnim grupama, mogu predloge poslati u pisanoj formi ili u usmenoj komunikaciji sa CSR koordinatorom.

PARTNERI I PRIJATELJI