VESTI

December 6, 2021

Održan panel „Humani i ekonomski aspekt poslovne inkluzije“

U četvrtak, 02. decembra 2021. kompanija ManpowerGroup organizovala je panel na temu „Humani i poslovni aspekt poslovne inkluzije“.

O važnosti inkluzije, socijalnoj integraciji, diverzitetu, ekonomskim benefitima, ali i izazovima koje sa sobom nosi inkluzivnost na panelu govorile su:

  • Marija Škrbić DražićCoordinator for Community Development & Social Responsibility;
  • Bojana Pavlović, doktorand na Beogradskom univerzitetu.

Panel diskusiju je vodila Marina Kreculj PešićRegional People Development Manager, Assert International.

Neka od ključnih pitanja kojima smo posvetili pažnju na panel diskusiji jesu kako poslovna inkluzija, odnosno socijalna integracija u širem smislu, ima pozitivan uticaj na čitav lanac stejkholdera, kao i koji su to stejkholderi. Razgovarali smo i o benefitima i dodatoj vrednosti koje poslodavci, osim humanog aspekta, mogu ostvariti.

Primera radi, na osnovu istraživanja pokazalo se da upravljanje diverzitetom i inkluzijom u okviru kompanije i liderskih timova može da poveća prihode za 19 procenata, upravo zbog inovativnosti koju diverzitet donosi. Kompanije sa natprosečnim stepenom diverziteta ostvarile su 45% prihoda zahvaljujući inovaciji, u poređenju sa 26% udela inovacije u prihodima kompanija sa manjim stepenom diverziteta.*

Važno je navesti i da, iako 90% kompanija tvrdi da prioritetizuje diverzitet, samo 4% poslovne javnosti je recimo fokusirano na ponude koje su inkluzivne kada je u pitanju hendikep / invaliditet.**

Panelistkinje su diskusiju zaključile svojim konkretnim predlozima koji bi prvi koraci poslodavaca ka povećanju inkluzivnosti mogli biti.

Projektom „Poslovna inkluzija“ pokrenuli smo veoma važnu temu sa idejom da sa jedne strane osnažimo za zaposlenje samih kandidata, dok je sa druge strane cilj veće uključivanje, odnosno veća informisanost poslovne javnosti, a sve sa krajnjim ciljem promovisanja ravnopravnosti, inkluzije i diverziteta. Zahvaljujući kontinuiranom radu sa marginalizovanim grupama na tržištu rada, imali smo priliku da sprovedemo istraživanje i plasiramo rezultate prvog ciklusa pomenutog projekta.

Istraživanje možete pročitati i preuzeti OVDE.

 

* Boston Consulting Group

**(May 26, 2021, Valuable 500)

Pročitajte više

July 27, 2021

Otvorene prijave za modul Mladi bez roditeljskog staranja i/ili iz programa u okviru projekta “Poslovna inkluzija”

U toku je drugi ciklus projekta „Poslovna inkluzija“ koji su kompanije ManpowerGroup i Assert pokrenule u cilju osnaživanja teže zapošljivih grupa za tržište rada. Novi ciklus modula Mladi bez roditeljskog staranja i/ili iz programa u okviru pomenutog projekta počinje!

Kompanije ManpowerGroupAssert prepoznale su važnost pružanja podrške i osnaživanja za zaposlenje mladih bez roditeljskog staranja i/ili iz različitih programa usmerenih na podršku mladima iz drugih marginalizovanih i ugroženih grupa.

Nakon uspešno realizovanog modula u okviru pilot projekta, nastavljamo u istom smeru – pružamo podršku mladima iz navedenih grupa putem profesionalnih radionica koje su usmerene na sticanje dodatnih veština i znanja učesnika projekta, kao i putem procene njihovih snaga i potencijala. Polaznici će imati prilike da pohađaju radionice čija je svrha unapređenje veština za zapošljavanje, a pored specijalizovanog izveštaja i individualne sesije sa profesionalnim konsultantima, program obuhvata i karijerni navigator.

Da biste učestvovali u projektu „Poslovna inkluzija“ potrebno je da imate pristup računaru ili drugom elektronskom uređaju i internetu. Pored toga, dovoljno je da nas informišete o programu / organizaciji preko koje dolazite.

Prijave su na LINKU.

Pročitajte više

June 7, 2021

Unapredi svoje karijerne mogućnosti kroz program Poslovne inkluzije – Otvorene prijave za samohrane majke

Ravnopravnost pri zapošljavanju, inkluzija i diverzitet predstavljaju srž projekta “Poslovna inkluzija”, te pozivamo sve samohrane majke koje su u potrazi za (boljim) zaposlenjem da budu deo našeg programa i Jakih žena, jer se ciljevi lakše ostvaruju kada na njima radimo zajedno!

Veliki broj samohranih roditelja u našoj zemlji susreće se sa različitim izazovima, od kojih se jedan odnosi i na zapošljavanje.

Kao kompanije sa dugogodišnjim iskustvom u profesionalnoj proceni i zapošljavanju različitih profila, kompanije ManpowerGroup i Assert International, integrisale su svoju ekspertizu u projekat „Poslovna inkluzija”, sa ciljem da pruže podršku i osnaže zapošljivost teže zapošljivih grupa građana i građanki. Pored modula pokrivenih prvim ciklusom projekta (osobe sa invaliditetom, mladi bez roditeljskog staranja, osoba starosti iznad 50 godina), sa zadovoljstvom najavljujemo otvaranje novog modula – Jake žene, čiji važan podmodul predstavlja upravo grupa samohranih majki.

Projekat je podržan od strane Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ u okviru programa Nemačke razvojne saradnje ’’Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji’’, koji se realizuje uz stručnu podršku GFA consulting group GMbH.

Cilj našeg programa jeste da putem profesionalnih radionica, kao i putem programa za procenu, usmerenog na snage i potencijale individue, učesnice obezbedimo znanjima, veštinama, samopouzdanjem i prilikama za konkurentno poziciranje na tržištu rada.

Ravnopravnost pri zapošljavanju, inkluzija i diverzitet predstavljaju srž projekta “Poslovna inkluzija”, te pozivamo sve samohrane majke koje su u potrazi za (boljim) zaposlenjem da budu deo našeg programa i Jakih žena, jer se ciljevi lakše ostvaruju kada na njima radimo zajedno!

Kako i kada da se prijavite?

Za prijavu su vam potrebni jedino pristup internetu i e-mail, kao i informacija o statusu samohranog roditelja, a ono što je najvažnije jesu motivacija i želja za učestvovanjem. Pozivamo vas da se prijavite putem sajta OVDE. Rok za prijave je petak, 25. jun.

Pročitajte više

May 24, 2021

POČETAK DRUGOG CIKLUSA PROJEKTA „POSLOVNA INKLUZIJA“- UKLJUČI SE!

Nakon uspešno završenog prvog ciklusa, motivisani započinjemo drugi ciklus projekta “Poslovna inkluzija” sa ciljem da osnažimo zapošljivost teže zapošljivih grupa na teritoriji Republike Srbije.

Do sada smo uspešno podržali osobe sa invaliditetom, mlade bez roditeljskog staranja i osobe starosti iznad pedeset godina, a u narednom ciklusu, pored postojećih, uključujemo i novi modul – Jake žene.

Putem profesionalnih radionica usmerenih na sticanje dodatnih veština i znanja učesnika projekta, i programa za procenu, fokusiranog na snage i potencijale, ovaj projekat promoviše ravnopravnost pri zapošljavanju i doprinosi zapošljivosti učesnika.

Nosioci projekta su kompanije ManpowerGroup i Assert International koje će učesnicima projekta omogućiti priliku za unapređenje poslovnih veština, a koje će im olakšati put ka zaposlenju. Sa druge strane, projektne aktivnosti će biti usmerene i na informisanje poslodavaca o mogućnostima i benefitima zaposlenja teže zapošljivih grupa. Projekat je podržan od strane Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) u okviru programa Nemačke razvojne saradnje “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji”, koji se realizuje uz stručnu podršku GFA consulting group GMbH.

„Poštujući različitosti, brinući o ljudima i ulozi koju posao igra u njihovim životima, ovim projektom želimo da uskladimo kompetencije teže zapošljivih grupa sa potrebama tržišta rada i time uvećamo verovatnoću njihovog dugoročnog zaposlenja. Izuzetno smo zadovoljni dosadašnjim rezultatima gde smo u okviru prvog ciklusa projekta podržali 148 osoba, od kojih je 121 osoba dobila završni izveštaj, odnosno prošla kroz sve faze projekta”, izjavio je Aleksandar Hangimana, generalni direktor i vlasnik za JIE kompanije ManpowerGroup.

„Veliko nam je zadovoljstvo što imamo priliku da putem projekta “Poslovna inkluzija” osnažimo teže zapošljive grupe građana/ki Srbije za zaposlenje, dok organizacijom događaja i informisanjem poslovne javnosti, želimo da podignemo svest o važnosti poslovne inkluzije i ravnopravnih šansi za zaposlenje, a takođe da motivišemo druge predstavnike poslovne zajednice na slične akcije“, rekla je Marija Škrbić DražićCoordinator for Community Development & Social Responsibility u ManpowerGroup kompaniji.

„Program “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” prepoznao je i aktivno sarađuje sa  privatnim sektorom kao važnim partnerom u zapošljavanju. Izuzetno nam je drago što postoji veliko interesovanje za zapošljavanje teže zapošljivih grupa, što ukazuje na senzibilizaciju o potrebama i uključivanju građana i građanki koji nemaju jednake šanse na tržištu rada. Ovim projektom u fokusu su nam visoko obrazovane Romkinje koje podržavamo da nađu zaposlenje u svojim strukama, što čini ovaj projekat jedinstvenim u portfoliju naših mera.”, izjavila je Danica Belić, projektna menadžerka programa “Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji”.

Kompanije ManpowerGroup i Assert International, osmislile su projekat “Poslovna inkluzija”, sa ciljem da na sistematizovan način integrišu relevatne stejkholdere, kako bi učesnici projekta dobili integralnu podršku, počevši od procene i obuke, pa sve do uspostavljanja kontakata sa potencijalnim poslodavcima.

Uskoro više informacija u vezi sa datumima i načinom prijave za učesnike. Za više informacija sa aspekta potencijalnih partnera projekta, možete nam pisati na: inkluzija@manpowergroup.rs. ili posetite sajt Poslovne inkluzije.

Pročitajte više


January 29, 2021

Panel diskusija „Poslovna inkluzija – Osobe sa Identitetom, Iskustvom, Integritetom“

U četvrtak, 28. januara održana je panel diskusija i prezentacija prve faze projekta „Poslovna inkluzija – Osobe sa Identitetom, Iskustvom, Integritetom“.

Kroz ovu panel prezentaciju smo se potrudili da dodatno informišemo lokalnu poslovnu zajednicu o društvenoj poziciji i zapošljavanju teže zapošljivih grupa, a takođe promovišemo ravnopravnost pri zapošljavanju i doprinos samom zapošljavanju.

Na panelu su govorili:

 • Milan Janković, izvršni direktor Udruženja studenata sa hendikepom
 • Igor Bjeljac, dugogodišnje iskustvo na visokim pozicijama
 • Marija Ignjatović, direktorka Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Novitas Consult d.o.o.

Moderator panela je bila naša koleginica Marija Škrbić Dražić, Coordinator for Community Development & Social Responsibility, ManpowerGroup

Na panelu smo se bavili različitim pitanjima – U kolikoj meri poslodavci daju prilike mladima sa hendikepom i uopšteno osobama sa invaliditetom? Koje opcije nam nudi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom? Koje su to zemlje sa dobrim primerima poslovne inkluzije?

Ujedno, sa ponosom predstavljamo neke od rezultata pilot projekta „Poslovna inkluzija“ koji je kompanija ManpowerGroup sprovela u 2020. godini.

Opšti rezultati projekta:

 • Unapređene veštine i znanja pripadnika teže zapošljivih kategorija za traženje i prijavljivanje na posao;
 • Veća informisanost teže zapošljivih kategorija o mogućnostima zapošljavanja i sopstvenim snagama i potencijalima;
 • Veća informisanost poslodavaca o mogućnostima zaposlenja teže zapošljivih kategorija.

Rezultati projekta za Q4 2020. godine:

Ukupan broj podržanih ljudi u okviru tri modula projekta „Poslovna inkluzija“ za Q4 2020. godine iznosi 106 osoba i to:

 • Modul Osobe sa invaliditetom – 64 osobe
 • Modul Osobe starosti iznad 50 godina – 30 osoba
 • Modul Mladi bez adekvatnog staranja – 12 osoba

Pozivamo vas da pogledate kompletan snimak nedavno održane panel diskusije na ovu temu koji se nalazi na sledećem linku:

Pročitajte više