Jake žene: samohrani roditelji

Ovaj modul projekta „Poslovna inkluzija“, u ovom domenu, osmislili smo kako bismo osnažili zapošljivost žena u statusu samohranog roditelja, putem profesionalne procene i unapređenja poslovnih veština. Želimo da promovišemo ravnopravnost pri zapošljavanju i da doprinosemo zapošljivosti učesnika programa. Modul podrazumeva program za procenu, fokusiran na individualne snage i potencijale, karijerni navigator, digitalne radionice usmerene na unapređenje veština kompetentnog konkurisanja, kao i specijalizovani izveštaj usmeren na snage i potencijale učesnika i pozicije prema karijernom navigatoru.

*Da biste učestvovali u projektu „Poslovna inkluzija“ potrebno je da imate pristup računaru ili drugom elektronskom uređaju i internetu. Pored toga, dovoljno je da nas informišete o statusu samohranog roditelja.

Cilj


Osnažiti za zaposlenje

Promovisati ravnopravnost pri zapošljavanju i doprineti samom zapošljavanju

Poboljšati informisanost lokalne poslovne javnosti


Put


1. PRIPREMA – slanje agende programa, termina individualne sesije i edukativnog materijala (digitalnih radionica ukupnog trajanja 5h)

2. EVALUACIJA – slanje linka ka alatu procene (psihološkom upitniku) i uputstva za popunjavanje (potrebno vreme: 30-40 minuta)

3. INDIVIDUALNA SESIJA – razgovor sa stručnim konsultantom – psihologom u svrhe procena snaga, potencijala, motivacije i daljeg karijernog puta (trajanje 1,5 h)

4. Slanje unapređene radne biografije na osnovu edukativnog materijala iz oblasti naše ekspertize u cilju usklađivanja kompetencija sa potrebama tržišta rada

5. Generisanje i slanje završnog izveštaja – sa predlozima zanimanja / poslova na osnovu karijernog navigatora, ličnih snaga iz alata procene i motivacije učesnika

6. PROMOCIJA učesnika programa u skladu sa tržištem rada