Mladi iz programa i/ili bez roditeljskog staranja

Ovaj modul projekta „Poslovna inkluzija“ osmislili smo kako bismo osnažili zapošljivost mladih osoba iz programa i/ili bez roditeljskog staranja, putem profesionalne procene i unapređenja poslovnih veština. Želimo da promovišemo ravnopravnost pri zapošljavanju i da doprinosemo zapošljivosti učesnika programa. Modul podrazumeva program za procenu, fokusiran na individualne snage i potencijale, karijerni navigator, radionice usmerene na unapređenje veština kompetentnog konkurisanja, kao i specijalizovani izveštaj usmeren na snage i potencijale učesnika.

*Da biste učestvovali u projektu „Poslovna inkluzija“ potrebno je da imate pristup računaru ili drugom elektronskom uređaju i internetu. Pored toga, dovoljno je da nas informišete o programu / organizaciji preko koje dolazite.

Cilj


Osnažiti za zaposlenje

Promovisati ravnopravnost pri zapošljavanju i doprineti samom zapošljavanju

Poboljšati informisanost lokalne poslovne javnosti


Put


1. PRIPREMA – dogovor u vezi sa agendom programa i slanje linka ka alatu procene (psihološkom upitniku) i uputstva za popunjavanje (potrebno vreme: 30-40 minuta)

2. INDIVIDUALNA SESIJA– razgovor sa stručnim konsultantom – psihologom i rad na snagama iz izveštaja sa osvrtom na predloge zanimanja / poslova na osnovu ličnih snaga i same motivacije

3. RADIONICA – aktivna potraga za zaposlenjem i pisanje radne biografije sa akcentom na naglašavanje snaga

4. RADIONICA –  predstavljanje na razgovoru za posao i simulacija intervjua

5. SLANJE IZVEŠTAJA – sa predlozima zanimanja / poslova na osnovu karijernog navigatora, ličnih snaga iz alata procene i motivacije učesnika. Slanje dodatnog edukativnog materijala.

6. PROMOCIJA učesnika programa u skladu sa tržištem rada