Nezaposlene osobe starosti iznad 50 godina

Ovaj modul projekta „Poslovna inkluzija“ osmislili smo kako bismo osnažili zapošljivost nezaposlenih osoba starosti iznad 50 godina, putem profesionalne procene i unapređenja poslovnih veština. Želimo da promovišemo ravnopravnost pri zapošljavanju i da doprinosemo zapošljivosti učesnika programa. Modul podrazumeva individualnu sesiju sa konsultantom, ekspertom u oblasti zapošljavanja, fokusiranu na procenu snaga, prostora za razvoj i tržište za profil kandidata, kvalitetne digitalne radionice usmerene na unapređenje veština kompetentnog konkurisanja, kao i završni izveštaj.

*Da biste učestvovali u projektu „Poslovna inkluzija“ potrebno je da imate pristup računaru ili drugom elektronskom uređaju i internetu. Pored toga dovoljno je da nas informišete o statusu nezaposlenosti.

Cilj


Osnažiti za zaposlenje

Promovisati ravnopravnost pri zapošljavanju i doprineti samom zapošljavanju

Poboljšati informisanost lokalne poslovne javnosti


Put


1. PRIPREMA – slanje agende programa, termina individualne sesije i edukativnog materijala (digitalnih radionica ukupnog trajanja 5h)

2. SLANJE UNAPREĐENE RADNE BIOGRAFIJE NA OSNOVU EDUKATIVNOG MATERIJALA iz oblasti naše ekspertize u cilju usklađivanja kompetencija sa potrebama tržišta rada

3. SESIJA SA STRUČNIM KONSULTANTOM – procena snaga, prostora za razvoj i motivacije uz simulaciju intervjua na osnovu usvojenog sa radionica i savetovanje u domenu tržišta rada za profil kandidata

4. GENERISANJE IZVEŠTAJA na osnovu simulacije intervjua sa stručnim konsultantom

5. SLANJE ZAVRŠNOG IZVEŠTAJA – baziranog na opštem utisku, fokusiranom na motivaciju i snage učesnika i takođe prostore za dalji razvo

6. PROMOCIJA učesnika programa u skladu sa tržištem rada